Press "Enter" to skip to content

Statnett

DateDescriptionDocument
2021-05-27Bruksvilkår - må undertegnes for å få bruksrett til NEM (engelsk)Bruksvilkår (engelsk)
2021-05-27Bruksvilkår - må undertegnes for å få bruksrett til NEM (norsk)Bruksvilkår (norsk)
2021-05-27Installasjonguide for ECP/EDX-endepunktInstallation Guide v2.10
2021-05-27Oppgraderingsguide for ECP/EDX-endepunktUpgrade Guide v1.07
2021-05-27Hvordan oppnå 99.9% oppetid og 100K meldinger pr døgn på ditt ECP/EDX-endepunkt99.9% uptime and 100K message/day